akif

  1. SheqiL

    Mehmet akif

    Bir toplantıda, bir genç, Mehmet Akif'i küçük düşürmek ister: - Afedersiniz, siz veteriner misiniz? Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şöyle yanıtlamış: - Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?
Üst