uultusu

  1. SheqiL

    Dünyanın Uğultusu Karşısında Açık Vermek

    Özdemir Toprak Klasik hâline gelmiş yakın dönem romanlarını ya da öykülerini okuduğumuzda, her ne kadar yıllar öncesinde yazılmış ve o dönemi anlatıyor da olsa, sanki günümüzde yaşanmış hissini duyumsayarak okuruz. Bundaki en büyük etkeni sorgulamamış olsak bile nedeninin, yıllar da geçse...
Üst